• Webbplats för Takk för språket

   

   

  Besök våra finansiärer:

   

   

   

Om funktionsnedsättningar

Här kan du ta del av information om funktionsnedsättningar. Innehållet består av text från studiematerialet Dina frågor: en tillgång.

درکراک ناصقن

؟تسیچ درکراک ناصقن
.دراد یگتسب ندب وضع صقن ای یرامیب کی هب درکراک ناصقن
.دشاب هدمآ دوجوب یگدنز نارود یط ای هدوب یدازردام دناوت یم درکراک ناصقن

Register to read more...

ینهذ درکراک ناصقن

.دوش یم درف مهف و کرد رد یراوشد ثعاب ینهذ درکراک ناصقن
.دوش راوشد درف یارب زین تاساسحا و راکفا نایب تسا نکمم نینچمه
تیلولعم ،ومنودشر رد یراجنهان ،ینهذ درکراک ناصقن تاقوا یهاگ

Register to read more...

Följ oss

 •  

Frågor och synpunkter

E-post:
Ämne:
Text:
En enkel fråga för att undvika spam: Hur många ben har en ko? (Svara med en siffra.)

Översätt

English French German Italian Portuguese Russian Spanish